خرید و دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats

[ad_1]

این کتاب نظریه ها و مبانی مربوط به سازگاری و مزیت رقابتی پایدار شرکت ها از جمله قابلیت های پویا را مورد بحث قرار می دهد. این کار مفهومی را توسعه داده و بررسی می کند که فرصتهای پویا را ملموس تر می کند و راهنمایی برای مدیران و محققان در مورد چگونگی توسعه و حفظ رقابت پایدار است. بنابراین ، تمرکز بر درک ، یعنی توانایی بنگاه ها در تشخیص فرصت ها و تهدیدات در محیط خود و تأثیر آن بر موفقیت مالی شرکت است. دروس آموخته شده از این کار ، تمرکز مدیران را از دید ایستا و مبتنی بر منابع به سمت توانایی های پویای شرکتها سوق می دهد.

[ad_2]

https://ebookrally.ir/download-book/25/adaptability-through-dynamic-capabilities-how-management-can-recognize-opportunities-and-threats