خرید و دانلود کتاب Chaotic, Fractional, and Complex Dynamics: New Insights and Perspectives :

[ad_1]

این کتاب به معرفی پویایی غیرخطی ، بی نظم و کسری ، سیستم ها و شبکه های پیچیده و تحقیقات پیشرفته در موضوعات مرتبط می پردازد. پانزده فصل که توسط دانشمندان برجسته در زمینه های پویایی غیرخطی ، بی نظم و کسری و همچنین سیستم ها و شبکه های پیچیده نوشته شده است ، مروری گسترده بر تحقیقات پیشرفته در مورد طیف وسیعی از موضوعات از جمله تحقیقات اساسی و کاربردی را ارائه می دهد. این موارد ، از جمله موارد دیگر ، جنبه های همگام سازی در سیستم های دینامیکی پیچیده ، ویژگی های جهانی بودن در سیستم هایی با پویایی کسری خاص و پراکندگی بی نظم را شامل می شود. به این ترتیب ، کتاب تصویری عالی و به موقع از وضعیت کنونی تحقیق ارائه می دهد و بینش و تجربیات بسیاری از محققان برجسته را گرد هم آورده است.

[ad_2]

https://ebookrally.ir/download-book/18/chaotic-fractional-and-complex-dynamics-new-insights-and-perspectives