خرید و دانلود کتاب Gender, Institutions and Political Representation : Reproducing Male Dominance in Europe’s New Democracies

[ad_1]

این کتاب مبارزات برای نهادهای نمایندگی سیاسی در اروپای مرکزی و شرقی را با توجه ویژه به عواملی که زنان را در دوران پساکمونیسم باز داشته است ، و همچنین شواهد فزاینده ای از تغییر در منطقه را نشان می دهد. اروپا پس از کمونیسم مدت هاست که دو رمز و راز برای محققان مسئله نمایندگی زنان در سیاست ایجاد کرده است. اول ، چرا پس از فروپاشی کمونیسم ، زنان در هر کشور در منطقه کمتر در سیاست حضور داشتند؟ دوم ، چرا موارد نسبتاً کمی وجود دارد که مدافعان زن موفق به ایجاد تغییر شوند؟ این مطالعه تطبیقی ​​در مورد دموکراسی های جدید اروپا استدلال می کند که این معما ها به بهترین وجه به عنوان س aboutالاتی در مورد تسلط مردان درک می شوند ، یعنی سازوکارهایی که الگوهای دیرینه نمایندگی بیش از حد مردان در سیاست را پشتیبانی می کنند یا برعکس ، با گذشت زمان تغییر می دهند. این نویسنده شش کشور عضو اتحادیه اروپا – بلغارستان ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، رومانی و اسلواکی – را برای دوره 1990-2016 پوشش می دهد. این کتاب برای دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه های سیاست های تطبیقی ​​، دموکراسی و دموکراتیزه کردن ، مطالعات اروپا ، مطالعات جنسیتی ، مطالعات پس از کمونیسم و ​​مطالعات اروپای مرکزی و شرقی مفید خواهد بود.

[ad_2]

https://ebookrally.ir/download-book/21/gender-institutions-and-political-representation-reproducing-male-dominance-in-europes-new-democracies