خرید و دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1]

این کتاب بر زیبایی شناسی به عنوان یک جز structural ساختاری در طراحی معماری تأکید دارد. این جنبه کمتر مورد مطالعه معماری مورد بحث قرار گرفته و کیفیت های ماندگار ده ساختمان خاص ، از تاریخ معماری تا به امروز ، از طریق زیبایی شناسی ساختاری آنها را توضیح می دهد. بر اساس تحقیقات عمیق ، تحلیلی انتقادی از محدودیت ها و سایر تأثیرات در طراحی معماری و سازه ای ، مانند فرهنگ ، حمایت ، هندسه ، منابع و فناوری های موجود را ارائه می دهد.

[ad_2]

https://ebookrally.ir/download-book/9/masters-of-the-structural-aesthetic