خرید و دانلود کتاب The Dilemma of Regional Policy : Increasing ‘Efficiency’ or Improving ‘Equity’?

[ad_1]

استفاده از اصول نظریه حاکمیت خوب برای مسئله تخصیص سرمایه گذاری منطقه ای می تواند ابزاری مفید برای نشان دادن چگونگی کنار آمدن معامله بین ارزش ویژه منطقه ای و عملکرد کلی باشد. این کتاب س questionsالات زیر را مطرح می کند: آیا نابرابری های مکانی برای کارایی کلی مضر است؟ وقتی اهداف شامل عدالت و همچنین کارآیی است ، یک اقتصاددان چگونه می تواند به یک سیاستگذار کمک کند تا معیارها یا سیاست های معمولاً قابل اجرا را تعیین کند؟ الکسیادیس با بیان استدلال در اصطلاحات ریاضی معضل عدالت و کارایی در تخصیص منابع کمیاب را تجزیه و تحلیل می کند. س ofالی از اهمیت ویژه در برنامه ریزی توسعه و برنامه نویسی. این مطالعه برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد متخصص در اقتصاد منطقه ای ، اقتصاد توسعه و اقتصاد ریاضی ، و همچنین برای محققان ، سیاست گذاران و هر کسی که در م institutionsسسات توسعه منطقه ای کار می کنند ، بسیار ارزشمند است.

[ad_2]

https://ebookrally.ir/download-book/22/the-dilemma-of-regional-policy-increasing-efficiency-or-improving-equity