خرید و دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :

[ad_1]

این کتاب راهنما ، مجموعه واحدی از مقاله ها و مقاله های کاملاً تحقیق شده در زمینه سیاست ، حاکمیت و توسعه آفریقا از دوران قبل از استعمار ، استعمار تا دوران پس از استعمار است. در طول این دوره های بهم پیوسته ، سیاست آفریقا با تجربه های مختلف در مناطق مختلف قاره تکامل یافته است. از آنجا که سیاست هم در اقتصاد و هم در جامعه گنجانده شده است ، آفریقا شاهد برخی تغییرات در سیاست ، اقتصاد ، جمعیت شناسی و رابطه آن با جهان است که نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق دارد. این کار فرصتی را برای دانشمندان قدیمی و جدید فراهم می کند تا در بحث پیرامون سیاست ، حاکمیت و توسعه آفریقا شرکت کنند و به عنوان مرجعی آماده برای دانشجویان ، محققان ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران که نگران این مسائل هستند ، خواهد بود.

[ad_2]

https://ebookrally.ir/download-book/26/the-palgrave-handbook-of-african-politics-governance-and-development