خرید و دانلود کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions

[ad_1]

این کتاب ارزیابی دقیقی از رویکردهای قیمت گذاری فعلی انتقال را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) ارائه می دهد ، از جمله آخرین به روزرسانی راهنمای قیمت گذاری انتقال در 10 ژوئیه 2017. این قوانین قیمت گذاری نقل و انتقالات برای SME ها را در همه کشورها تجزیه و تحلیل می کند. اتحادیه اروپا (EU) در حال بررسی دو رویکرد جایگزین به عنوان راه حل های مناسب برای مشکلات فعلی قیمت گذاری نقل و انتقالات است. نویسندگان رویکردهای جایگزینی مانند بندر امن و پایگاه مالیاتی ادغام شده یکپارچه (CCCTB) را ارزیابی و بحث می کنند. با در نظر گرفتن نقش برجسته SME ها در اقتصاد اتحادیه اروپا ، این کتاب همچنین توصیه های سیاستی را برای دستیابی به اهداف بلند مدت دستور کار EU 2020 ارائه می دهد.

[ad_2]

https://ebookrally.ir/download-book/23/transfer-pricing-in-smes-critical-analysis-and-practical-solutions