خرید کتاب آزمایشگاه راک مونت تری ، 20 سال: دو دهه تحقیق و آزمایش با سنگ های رس برای دفع زمین شناسی زباله های رادیواکتیو

[ad_1]

آزمایشگاه بین المللی صخره ای Mont Terry در سوئیس نقشی اساسی در ایمنی و ساخت مخازن زمین شناسی عمیق مواد هسته ای در سازه های رس دارد. این آزمایشگاه تعدادی از روشهای اندازه گیری و ارزیابی جدید ، مانند پالایش خصوصیات سنگ با استفاده از ژئوفیزیک نوین گمانه ، بهبود روش برای توصیف آب منافذ و فعالیت میکروبی در سنگهای گل و لای و بهبود قابل توجه درک ما از انتشار ، را توسعه داده و تصفیه کرده است. و فرآیندهای احتباس رادیونوکلئیدها در و از طریق سنگهای گل. روش ها و ایده های توصیف شده در این مجموعه همچنین می تواند برای سنگهای با نفوذ پذیری کم در مکان های مختلف در سراسر جهان و در برنامه های دیگر استفاده شود.

[ad_2]

read more