خرید کتاب آمار بیزی در عمل: BAYSM 2016 ، فلورانس ، ایتالیا ، 19 تا 21 ژوئن.

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از مقالات بررسی شده توسط همتا است که در سومین نشست آمارگران جوان بیزی ، BAYSM 2016 ، فلورانس ، ایتالیا ، 19 تا 21 ژوئن ارائه شده است. این نشست فرصتی بی نظیر را برای محققان جوان ، دانشجویان مقطع کارشناسی ، دانشجویان دکترا فراهم کرد. دانشجویان و دانش آموزان فوق تخصص بیزی برای ارتباط با جامعه بیزی به عنوان یک کل ، تبادل نظر و شبکه با دیگران در همان زمینه. مشارکت ها روش های بیزی را در زمینه های مختلف ، از سنتی (به عنوان مثال آمار زیستی و قابلیت اطمینان) تا ابتکاری ترین (به عنوان مثال کلان داده ها و شبکه ها) توسعه داده و اعمال می کنند.

[ad_2]

read more