خرید کتاب آموزش آزادی زنان سیاه پوست: مقاومت ، تحول و بهبود در داخل و خارج فرهنگستان

[ad_1]

این گلچین بین رشته ای چارچوب و تجارب زنان معلم سیاه پوست را روشن می کند. نویسندگان این گلچین با ارائه کارهایی در انواع رشته های دانشگاهی و محیط های یادگیری ، خوانندگان را به دیدن تجربیات زنان معلم سیاه پوست در کلاس و همچنین رویکردهای آموزشی آنها ، چه در کلاس آموزش عالی و چه در خارج از آن ، تغییر داده است که باعث ایجاد یادگیری در یادگیری می شود. چهار شنبه. از طریق این لنز چند بعدی ، ویراستاران و همكاران ، آموزش و یادگیری را كوششی سیاسی برای تغییر طرز تفكر درباره آموزش ، یادگیری می دانند. و تمرین کنید.

[ad_2]

read more