خرید کتاب آموزش آنلاین: طراحی ، اجرا و ارزیابی

[ad_1]

این نسخه دوم یک منبع یادگیری آنلاین کاربردی و آسان برای خواندن است. این کتاب به طرز ماهرانه و واضحی استراتژی هایی را برای توسعه دوره های آنلاین م ،ثر ، ایجاد جوامع فراگیران از طریق اینترنت و پیاده سازی و ارزیابی طراحی آموزشی ساختار یافته در اختیار خوانندگان قرار می دهد. س Caseالات مربوط به مطالعات موردی ، مطالعات موردی و بحث ، مهارت خوانندگان را گسترش می دهد ، بحث را برانگیخته و خوانندگان را ترغیب می کند تا روندها و چالش های توسعه و ارائه آموزش آنلاین را کشف کنند.

[ad_2]

read more