خرید کتاب آموزش اخلاق در مناطق خشونت و ضربه: ملاقات دانشجویان با هولوکاست

[ad_1]

این کتاب شرح تجربه استاد با گروهی از دانشجویان مقطع کارشناسی ایالات متحده در یادبودهای هولوکاست ، موزه ها و مکان های یادبود به عنوان بخشی از برنامه سالانه مطالعه هولوکاست در خارج از کشور در آلمان و لهستان است. اخلاق آموزش در خشونت و مکان های تروما که از طریق یک سری برخوردهای رو در رو پخش می شود ، تجربیات یادگیری تجربی – را در مورد موضوعات مختلف از گردشگری تروما تا اخلاق تماشاگران – با بحث های معاصر درباره آموزش هولوکاست ، سنتز می کند. بنابراین ، این کتاب به دنبال ارائه ارزیابی انتقادی از فرصت ها و محدودیت های تدریس در محیط هایی است که در برنامه ریزی و اجرای هولوکاست نقش اساسی داشته اند.

[ad_2]

read more