خرید کتاب آموزش تکاملی در جنوب آمریکا: فرهنگ ، سیاست و منابع در آلاباما و اطراف آن

[ad_1]

این حجم فراتر از بحث و جدال پیرامون آموزش و مطالعه تکامل در ایالات متحده ، به ویژه در مورد فرهنگ ، سیاست و اعتقادات در جنوب شرقی است. سردبیران استدلال می کنند که علیرغم تاریخ عمیق درگیری در منطقه پیرامون تکامل ، تحقیقات تکاملی فراوانی از تنوع زیستی گونه ها گرفته تا تکامل فرهنگی و توسعه انسانی در حال انجام است. در حقیقت ، دانشمندان ، مربیان و محققان از سراسر ایالات متحده آمریکا در جنوب جایی که تنوع زیستی در آن بالا است ، فرهنگ ریشه ای عمیق دارد و سرعت آن کمی پایین تر است ، جایگاه خود را پیدا کرده اند.

[ad_2]

read more