خرید کتاب آموزش در انتقال پس از جنگ: سیاسی کردن دین در کتابهای درسی مدارس

[ad_1]

این کتاب بینشی واضح از سیاست های آموزش دینی در مدارس پس از سلسله جنگ های یوگسلاوی سابق در دهه 1990 ارائه می دهد. این یک تفکیک بین اعضای گروه های مختلف قومی در اسلوونی ، بوسنی و هرزگوین ، کرواسی و صربستان را ترسیم می کند ، که هرگز منظم تر و منظم تر نبوده است. هدف این است که گامی ضروری در شناخت ریشه های این تفکیک سیستماتیک و چگونگی بازتولید آن در رویه آموزشی باشد ، با این استدلال که سیاست زدگی دین در کتاب های درسی یکی از موتورهای تفکیک قومی در حال انجام است. این بخش همچنین جنبه های پیچیده ای از این مسئله را شامل می شود ، مانند وضعیت کلی مذهب در کشورهای مختلف ، وضعیت اجتماعی کلیساها ، مسائل جنسیتی ، آشتی پس از جنگ های یوگسلاوی و ادغام در اتحادیه اروپا.

[ad_2]

read more