خرید کتاب آموزش OpenGeoSys: Hydrology Computational III: OGS # IPhreeqc Coupled Reactive Transport Modeling

[ad_1]

این آموزش نحوه استفاده از رابط ارتباطی OGS # IPhreeqc (نرم افزار علمی منبع باز) برای مدل سازی فرآیندهای واکنش جابجایی جرم در سیستم های زیست محیطی زیرزمینی را بیان می کند. این شامل اطلاعات کلی در مورد مدل سازی حمل و نقل جت و تنظیم گام به گام مدل با استفاده از OGS # IPhreeqc و اجزای مرتبط مانند GINA و ParaView است. نمونه هایی از آزمایشات (از 1D تا 2D) با جزئیات ارائه شده است. این کتاب در درجه اول برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشمندان کاربردی درگیر در مدل سازی حمل و نقل جت در نظر گرفته شده است. همچنین اطلاعات ارزشمندی را برای زمین شناسان حرفه ای که مایلند دانش خود را در زمینه مدل سازی عددی با تمرکز بر سرنوشت و انتقال نیترات گسترش دهند ، فراهم می کند. این سومین جلد از مجموعه است که کاربردهای بیشتری از مدل سازی محاسباتی در هیدرولوژی را معرفی می کند.

[ad_2]

read more