خرید کتاب آنودایزاسیون سیلیکون به عنوان یک روش ساختاری: بررسی ادبیات ، مدل سازی و آزمایشات

[ad_1]

الکسی ایوانف کاربرد فرآیند آنودایزینگ سیلیکون را به عنوان یک روش ساخت سه بعدی بررسی می کند ، که در آن سیلیکون به عنوان یک لایه قربانی به سیلیکون متخلخل تبدیل می شود یا به طور مستقیم در حالت الکتروپولیش حل می شود. این کار شامل شرح مفصلی از وضعیت هنر ، مطالعات تجربی و مدل سازی فرآیند برای روشهای اصلی کنترل شکل است. محدودیت های مدل FEM توسعه یافته با توزیع جریان ثانویه بحث شده است. ؟

[ad_2]

read more