خرید کتاب آکوستیک محاسباتی:

[ad_1]

این کتاب یک مرور مدرن از طرح های عددی است که به طور موثر معادلات حفاظت از صدا را حل می کند (ناشناخته ها فشار صوتی و سرعت ذرات هستند) و معادله موج صوتی (فرمول فشار پتانسیل صوتی). بنابراین ، معادلات مختلف تولید و انتشار صدا ناشی از جریان را شبیه سازی می کنند. آخرین طرحهای عددی ، مانند عناصر محدود مرتبه بالاتر ، روشهای مش تطبیق ناپذیر ، رویکردهای ناپیوسته گالرکین و روشهای عناصر مرزی مورد بحث قرار گرفته است. زمینه های اصلی کاربرد در صنایع هوافضا ، راه آهن و خودرو و همچنین در فناوری پزشکی خواهد بود. تیم نویسنده می تواند از منظر مهندسی و دیجیتالی به این مباحث نگاه کند.

[ad_2]

read more