خرید کتاب آینده آسیای شرقی:

[ad_1]

این کتاب برخی از تأثیرگذارترین محققان روابط بین الملل را که در مقیاس جهانی توجه خود را به آسیا متمرکز کرده اند ، گردآوری می کند ، و به بررسی چالش های دیپلماتیک پیش روی سیاست تغییر بنیادی آمریکا در آسیا می پردازد. رئیس جمهور منتخب سیاستی را پیشنهاد کرده است که در صورت اجرای آن ، عملکرد منطقه به طور اساسی تغییر می کند. این در عمل به چه معناست؟ دولت چین همچنین در حال کاهش مواضع ملی گرایانه است. آینده چین چیست و این برای منطقه چه معنایی دارد؟ طیف گسترده ای از دانشمندان برجسته ، که به آینده توجه دارند ، افکار خود را در تلاش برای ایجاد یک گفتگوی جهانی ابراز کرده اند.

[ad_2]

read more