خرید کتاب آینده خیالی: امید ، خطر و عدم اطمینان

[ad_1]

این کتاب نتایج یک تحقیق مبتنی بر مصاحبه اخیر را نشان می دهد که 28 جوان که در ملبورن استرالیا زندگی می کنند از آینده شخصی و اجتماعی خود دید و احساس می کنند. این مقاله مواردی را بررسی می کند مانند اینکه مردم آینده جامعه خود را چگونه تصور می کنند و آیا این ارتباطی با نحوه درک و ارتباط آنها با آینده شخصی خود دارد. همچنین برداشت پاسخ دهندگان از آینده در ارتباط با مطالعات نظری تأثیرگذار که سعی در تشخیص ماهیت جامعه مدرن و افق آینده دارند ، مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس این بحث ، برخی از روشهای جایگزین تصور تجربیات خرد تفکر آینده نگر پیشنهاد شده و نقشی که امید می تواند در این روند بازی کند ، مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب خوانندگان علاقه مند به جامعه شناسی خطر و عدم اطمینان ، زمان و جوانی را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

read more