خرید کتاب اتحادیه اروپا و منطقه گرایی جدید اروپا: چالش گسترش ، همسایگی و جهانی سازی

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را برای مطالعه ارتباط اتحادیه اروپا در مقیاس منطقه ای و جهانی ارائه می دهد. این سه مهمترین فرآیند سیستمی را تعریف می کند که اتحادیه اروپا را به عنوان یک پروژه منطقه ای تعریف می کند: توسعه ، همسایگی و سیاست های فرا منطقه ای آن. این کتاب استدلال می کند که این فرایندها با هم یک تغییر پویا در اصول اساسی منطقه گرایی اروپا از روند داخلی ساخت یک منطقه به یک سیستم انتخاباتی باز تعامل جهانی را نشان می دهد.

[ad_2]

read more