خرید کتاب اتنوماتمیک و رویکردهای مختلف آن در آموزش ریاضیات:

[ad_1]

این کتاب مسائل متعددی را در رابطه با اتنوماتمیک و رویکردهای مختلف آن در زمینه آموزش ریاضی بررسی می کند. برای کمک به خوانندگان برای درک بهتر توسعه علوم ریاضی ، در مورد اهداف و فرضیات خود در مورد ارتقا promotion اخلاق احترام ، همبستگی و همکاری بین همه فرهنگ ها و برای همه فرهنگ ها بحث می کند. به نوبه خود ، این کتاب جنبه های مختلفی را بررسی می کند ، از جمله اقدامات آموزشی ، تعلیم و تربیت قابل توجه فرهنگی ، رویکردهای نوآورانه به اتنوماتمیک و نقش اتنوماتمیک در آموزش ریاضیات. Ethnomathematics چارچوبی ارزشمند برای تبدیل ریاضیات به مربیان ارائه می دهد تا بتواند فعالانه تر به تحقق رویای جامعه ای عادل و انسانی کمک کند. به همین ترتیب ، هدف اصلی آن تبدیل ریاضیات به ابزاری قدرتمند است که به مردم کمک می کند جامعه ای را ایجاد کنند که در آن ویژگی های همه با عزت باشد ، جایی که جایی برای قانون گریزی ، استکبار ستیزی ، خشونت و تعصب وجود ندارد.

[ad_2]

read more