خرید کتاب اتونوگرافی در زمینه محیط زیست و سلامت انسان:

[ad_1]

این کتاب رابطه بین زندگی انسان و مشکلات جدی زیست محیطی را که میلیون ها نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است بررسی می کند. زولنیکوف از طریق داستان های خودنگاهنگاری ، دیدگاه جدیدی در مورد محیط زیست و سلامت انسان ارائه می دهد. هر فصل شامل مروری بر یک فاکتور یا مسئله خطرزای زیست محیطی مانند کیفیت هوا و همچنین یک تاریخچه شخصی است. تجربیات او در سراسر جهان جمع شده و حول غرق شدن در فرهنگ های محلی است. بررسی سلامت محیط از طریق این رویکرد کیفی ، خوانندگان را قادر می سازد درک کنند که چگونه مسائل زیست محیطی در حال حاضر به طور فردی بر افراد تأثیر می گذارد.

[ad_2]

read more