خرید کتاب اجسام دیجیتال: خلاقیت و فناوری در هنرها و علوم انسانی

[ad_1]

“این کتاب فن آوری های مربوط به تعامل بدن و خلاقیت از منظر میان رشته ای را بررسی می کند. این مجموعه از طریق این رویکرد ، مروری جامع از تحقیقات فن آوری دیجیتال را ارائه می دهد که درک ما از بدن و خلاقیت را از طریق لنز دیجیتال گسترش می دهد و در مورد نقش فناوری در فعالیت های مرکزی هنرها و علوم انسانی اطلاعات می دهد. نکته مهم ، بدنه دیجیتال خلاقیت ، اکتشاف فناوری و مفهوم تجسم را در رشته های مختلف هنر ، طراحی ، عملکرد و علوم اجتماعی برجسته می کند. با این کار ، وی حس بالقوه یا مجازی جدید مجسم “من” را کشف می کند. این کتاب نه تنها در زمینه تأثیر فناوری دیجیتال بر بدن ، بلکه همچنین در مورد چگونگی تقویت خلاقیت انسان ، مورد توجه دانشمندان ، پزشکان و علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

read more