خرید کتاب احتمال و آمار فیزیک ذرات:

[ad_1]

این کتاب به طور جامع مفاهیم اساسی احتمال و استنباط بیزی را با کلیت کافی ارائه می دهد تا آنها را در مورد مشکلات تحقیق فعلی قابل استفاده کند. فصل اول مبانی نظریه احتمال را ارائه می دهد ، که برای تجزیه و تحلیل پدیده های تصادفی لازم است. فصل دوم شامل یک مرور کلی و عملی از روش های بیزی است ، که یک چارچوب طبیعی و سازگار با آزادی کافی برای تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات موجود از داده های تجربی را به روش مفهومی ساده فراهم می کند. فصل سوم روشهای اصلی مونت کارلو را که در تحقیقات علمی استفاده شده است برای حل طیف وسیعی از مشکلات که حل آنها با روشهای دیگر دشوار است ارائه می دهد. نویسنده همچنین یک الگوریتم اساسی ارائه می دهد که به خوانندگان اجازه می دهد نمونه ها را از یک توزیع ساده شبیه سازی کنند و موارد مفید را برای محققان فیزیک ذرات توصیف می کند. فصل آخر به ایده های اساسی نظریه اطلاعات اختصاص دارد که برای روش بیزی مهم است. این کتاب با خواندن آسان برای دوره های تحصیلات تکمیلی مناسب است و در عین حال می تواند برای تحقیقات علمی به طور کلی و برای فیزیکدانان به طور خاص مفید باشد ، زیرا بیشتر نمونه ها در زمینه فیزیک ذرات است.

[ad_2]

read more