خرید کتاب احساسات در تغییر سازمانی: یک مطالعه میان رشته ای

[ad_1]

این کتاب یک تفسیر چند رشته ای از احساسات است که بطور خاص در متن تغییر سازمانی اعمال و مورد بحث قرار گرفته است. احساسات در تغییر سازمانی ، شامل طیف وسیعی از دیدگاه ها از فلسفه ، علوم تکاملی ، روانشناسی و جامعه شناسی ، تصویری تاریخی از دانش ما در مورد احساسات را نیز به دست می دهد. نویسنده بررسی می کند که چگونه این می تواند به درک جدیدی از یک پدیده گسترده در جامعه و سازمان های آن کمک کند.

[ad_2]

read more