خرید کتاب احیای زمین خشک:

[ad_1]

این کتاب مروری بر وضعیت اراضی خشک و نیمه خشک ، ویژگی های کلی آنها ، روش های مدیریت ، حفاظت ، بهره برداری و احیای زمین است. این برنامه همچنین بر روی چگونگی استفاده از پتانسیل مناطق خشک با حداقل دستکاری و تغییر تمرکز دارد. مناطق خشک و نیمه خشک نه تنها در ایران ، بلکه در کل جهان نمایانگر اکسیستم های طبیعی است و سو mis مدیریت و سو mis مدیریت این مناطق می تواند منجر به تخریب تدریجی بیشتر شود. بنابراین ، درک ویژگی های این مناطق برای حفاظت و ترمیم آنها حیاتی است.

[ad_2]

read more