خرید کتاب اختلالات حرکتی دستگاه گوارش: یک راهنمای بالینی

[ad_1]

این راهنما در مورد پاسخگویی به سوالات بیمار است که اغلب توسط ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی که از بیماران با مشکلات حرکتی دستگاه گوارش مراقبت می کنند ، پرسیده می شود. علاوه بر این ، متن پزشکان را به روشهای پیچیده تشخیصی و درمانی در درمان اختلالات حرکتی ، از جمله آزمایشات عمومی و تخصصی ، تجویز داروها ، عوارض جانبی دارو و عوارض بیماری معرفی می کند. اختلالات حرکتی دستگاه گوارش که توسط متخصصان این حوزه نوشته شده است: یک راهنمای درمان بالینی مرجع ارزشمندی برای پزشکان مشغول است که به دنبال بهترین پاسخ های مبتنی بر شواهد برای سوالات بیمار هستند.

[ad_2]

read more