خرید کتاب اخلاق پژوهشی در عصر دیجیتال: اخلاق علوم اجتماعی و انسانی در عصر رسانه سازی و دیجیتالی سازی

[ad_1]

این کتاب بسیاری از موضوعات اخلاق دیجیتال را در تنوع میان رشته ای آن بحث می کند. دیجیتالی سازی و رسانه سازی در حال تغییر رفتارهای اجتماعی و سنت های فرهنگی است و بدین ترتیب اشیا research تحقیقاتی جدید و س questionsالات تحقیق جدیدی برای علوم اجتماعی و علوم انسانی ایجاد می شود. علاوه بر این ، رسانه سازی و دیجیتالی سازی ، حجم داده ها و در دسترس بودن تحقیقات (کمی) را افزایش می دهد و امکانات روش شناختی را برای تجزیه و تحلیل علمی گسترش می دهد. در نتیجه ، آنها تأثیر زیادی در عمل تحقیق دارند. اگرچه پیامدهای مربوط به موضوعات ، اشیا، و مخاطبان تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی به ندرت منعکس می شود ، اما این بازتاب در مرکز کتاب است.

[ad_2]

read more