خرید کتاب ارزیابی و ارزیابی هنرها: سنجش تأثیر در مدارس و جوامع

[ad_1]

“این کتاب به بررسی چالش هایی است که سازمان های هنری ، مدارس و جوامع در توسعه ارزیابی برنامه و اندازه گیری فعالیت و تجربه هنری با آن روبرو هستند. این جلد با مشارکت رهبران این حوزه ، مجموعه ای از مدل های ارزیابی برنامه جامع است که موسیقی ، تئاتر ، رقص ، چندرسانه ای و هنرهای تجسمی را در زمینه های مختلف ارزیابی می کند.

[ad_2]

read more