خرید کتاب از تجارت کشاورزی به تجارت کشاورزی: ​​نظریه ها ، سیاست ها و روش های انتقال فناوری و تجاری سازی

[ad_1]

این جلد ، یک نمای کلی از زمینه های در حال تحول به سرعت در صنعت کشاورزی ، با برجسته ترین موضوعات ، مفاهیم ، روندها و موضوعات تحقیق ، عمل و سیاست ارائه می دهد. با تمرکز ویژه بر فناوری ، نوآوری در فرآورده و محصول ، نویسندگان طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به موضوعاتی از قبیل تحقیق و توسعه ، انتقال فناوری ، ثبت اختراعات و صدور مجوز را با تأکید ویژه بر نقش م institutionsسسات دانشگاهی ، سازمان های خصوصی و آژانس های تولیدکننده دولت پوشش می دهند. و انتشار دانش. این کتاب حاوی مطالعات موردی ابتکارات نوآوری در صنعت ، برای محققان ، رهبران بازرگانی ، مدیران دانشگاه ها و سیاست گذاران نگران پیامدهای چند وجهی این بخش پویا و بحث برانگیز در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

read more