خرید کتاب از حاکمیت رایگان به سخت: به دنبال مدرکی برای تغییر الگوی اولیه در آموزش عالی هلندی و انگلیسی هستید

[ad_1]

الك وير روشن مي كند كه چرا پس از بيش از سه دهه اصلاحات آموزش عالي در برخي كشورها ، هنوز مشخص نيست كه آيا اين اصلاحات به اهداف اعلام شده خود ، يعني ايجاد دانشگاه هاي خودمختار كه انتظارات سياسي را برآورده مي كنند ، رسيده است. با تجزیه و تحلیل فرایندهای تصمیم گیری در زندگی واقعی ، نویسنده بازسازی می کند که چگونه انواع مختلف بازیگران بر حاکمیت دانشگاهی م institutionsسسات آموزش عالی در متن این اصلاحات تأثیر گذاشته اند. این رویکرد تأکید دارد که چگونه تغییرات بیشمار در مدیریت و سازمان بر روابط بین شرکت کنندگان تأثیر می گذارد و آنها چگونه منافع خود را پیش می برند.

[ad_2]

read more