خرید کتاب از زباله تا ثروت:

[ad_1]

این کتاب بر ارزش افزودن جریانهای مختلف زباله از جمله زباله های صنعتی ، زباله های کشاورزی و زباله های مایع و جامد شهری متمرکز است. این مقاله با تمرکز بر موضوعات زیست محیطی و رویکرد میان رشته ای برای مدیریت پسماند ، به استفاده از زباله برای تولید محصولات ارزشمند مانند برق ، سوخت ، کود و مواد شیمیایی می پردازد. این کتاب که شامل فصلهایی است که توسط کارشناسان مشهور ملی و بین المللی تألیف شده است ، مورد توجه محققان و همچنین متخصصان و سیاست گذاران خواهد بود.

[ad_2]

read more