خرید کتاب استخوان اسفنجی: خصوصیات مکانیکی و مدل سازی اجزای محدود

[ad_1]

این کتاب درک جامع مکانیکی از استخوان ها ، از جمله ساختار ریز استخوان اسفنجی و بار واقعی آن بر روی بدن انسان را ارائه می دهد. این روش انواع مختلف بار را در نظر می گیرد ، یعنی ایستا و پویا ، و همچنین واکنش در شرایط بارگیری تک محوره و چند محوری. این کتاب همچنین در مورد عوامل دیگری که بر خصوصیات بیومکانیکی تأثیر می گذارند ، مانند انتقال مایعات ، بحث می کند. سرانجام ، رویکرد مکانیوبیولوژیک در متن روش اجزای محدود بحث شده است.

[ad_2]

read more