خرید کتاب استفاده از راهبردهای فراشناختی و شناختی در درک مطلب: رویکردی برای مدل سازی معادلات ساختاری

[ad_1]

این کتاب رابطه بین استفاده از استراتژی توسط آزمون دهندگان چینی در سطح دانشگاه و نمرات آزمون خواندن را با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری بررسی می کند. این کتاب ساختار اساسی انگلیسی را به عنوان آزمون زبان خارجی بر روی نمونه بزرگی از افراد چینی که وارد دانشگاه می شوند ، بررسی می کند. این مقاله بینشهایی را برای معلمان کلاس و محققان آزمون در مورد رابطه بین راهبردهای استفاده فراشناختی و شناختی در یک زمینه آزمون ارائه می دهد.

[ad_2]

read more