خرید کتاب اسپانیا در رمانتیسم بریتانیا: 1800-1840

[ad_1]

این مجموعه از سیزده مقاله ، که بطور ویژه توسط محققان بین المللی تهیه شده ، نگاهی تازه به تأثیر عمیق جنگ شبه جزیره بر ادبیات و فرهنگ رمانتیک انگلیس دارد. در فصل های نوشته شده با هنر ، قدردانی از اسپانیا توسط شاعران قرن نوزدهم مانند لرد بایرون ، ویلیام وردزورث ، رابرت ساوثی ، اس. Coleridge ، Shelley و Felicia Hemans ، در مقابل دیدگاه روشنگری درباره اسپانیا به عنوان یک کشور عقب مانده در حال انحطاط. مباحث مورد بحث شامل چشم انداز اسپانیا در ادبیات گوتیک ، تجربه تبعید اسپانیا از طریق درگیری بین والنتین دو لانوس و جوزف بلانکو وایت و رویکرد نویسندگان انگلیسی به داستانهای شبه جزیره است. اسپانیا در رمانتیسم بریتانیا: 1800-1840 یک خوانش اساسی برای دانشمندان و دوستداران ادبیات عاشقانه و تاریخ اسپانیا است.

[ad_2]

read more