خرید کتاب اشتراک طیف بین رادارها و سیستم های ارتباطی: رویکرد MATLAB

[ad_1]

این کتاب تلاشی را برای تقسیم طیف بین سیستم های سلولی و رادارها ارائه می دهد. این کتاب الگوریتم هایی را برای همزیستی رادارها و سیستم های ارتباطی بررسی می کند. مباحث شامل سیستم های راداری و همراه است. طیف مشترک با سیستم های راداری کوچک ؛ اشتراک طیف با سیستم های بزرگ راداری. اشتراک طیف رادار با سیستم های چند نقطه ای هماهنگ (CoMP) ؛ و به اشتراک گذاری طیف با همپوشانی رادارهای MIMO. مخاطبان اصلی جامعه رادار و بی سیم هستند ، به ویژه افراد در صنعت ، دانشگاه و تحقیقاتی که بر روی اشتراک طیف تمرکز دارند. این مباحث مورد توجه هر دو گروه ارتباطات فنی و پردازش سیگنال است. علاوه بر این ، دانش آموزان می توانند از کد MATLAB برای افزایش تجربه یادگیری خود استفاده کنند.

[ad_2]

read more