خرید کتاب اصلاحات نهادی برای نوآوری و کارآفرینی: دستور کار اروپا

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY 4.0 به صورت عمومی در دسترس است. نویسندگان این کتاب به کشورهای اتحادیه اروپا توصیه می کنند که در زمینه نوآوری و رشد اقتصادی کارآفرین تر شوند. نویسندگان برای دستیابی به این هدف از چندین جنبه استراتژی اصلاح را پیشنهاد می دهند. شروع با حاکمیت قانون و حمایت از حقوق مالکیت ؛ سیستم مالیاتی؛ نویسندگان با مقررات حاکم بر پس انداز ، سرمایه و دارایی و سازمان بازارهای کار و سیستم های بیمه اجتماعی سرو کار دارند. همچنین استراتژی های چارچوبی مربوط به قوانین حاکم بر بازار کالاها و خدمات ، ورشکستگی و ورشکستگی را ارائه می دهد. این همچنین یک درک اساسی و مسیر آینده برای تحقیق و توسعه ، تجاری سازی و اشتراک دانش ثانویه را فراهم می کند. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی؛ و م institutionsسسات غیررسمی.

[ad_2]

read more