خرید کتاب اصول و کاربرد GIS:

[ad_1]

این کتاب بر اصول و کاربردهای ورود به سیستم الکتریکی ، ورود صوتی ، ورود به سیستم هسته ای ، ورود به سیستم تولید و ورود به سیستم NMR ، به ویژه ابزارهای LWD ، ابزارهای ورود به سیستم تولید Sondex و سایر روش های تصویربرداری پیشرفته مانند ECLIPS 5700 ، EXCELL 2000 و غیره تمرکز دارد. و در دو دهه گذشته استفاده شده است. علاوه بر این ، اصول مکانیک سنگ را بررسی می کند ، به برنامه های مربوط به پایداری دیوارهای گمانه ، پنجره تراکم گل ایمن ، شکستگی هیدرولیک و غیره کمک می کند. بنابراین ، این کتاب منبع ارزشمندی را برای طیف گسترده ای از خوانندگان ، از جمله دانشجویان در رشته پتروفیزیک ، ژئوفیزیک ، زمین شناسی و لرزه نگاری و همچنین مهندسانی که در زمینه ورود به سیستم و عملکرد چاه فعالیت می کنند.

[ad_2]

read more