خرید کتاب اطلس بیماریهای مقاربتی: جنبه های بالینی و تشخیص افتراقی

[ad_1]

اطلس بیماریهای مقاربتی و تشخیص افتراقی یک دوره جامع در مورد مهمترین بیماریهای مقاربتی است. این اطلس با حدود 1000 رقم بر روی مشخصات خاص هر یک از این بیماری ها و جنبه های مربوطه برای تشخیص افتراقی صحیح تمرکز دارد. این مقاله توسط پزشکان پزشکی با دانش عمیق در این زمینه نوشته شده است ، که یک تحقیق کاملاً جامع را ارائه می دهد. در طول کتاب ، خواننده به صدها تصویر در مورد مهمترین بیماریهای مقاربتی دسترسی خواهد داشت. هر فصل به بیماری متفاوتی می پردازد ، طیف وسیعی از تصاویر را از منظر میکروسکوپی گرفته تا کلاسیک ترین ضایعات و خصوصیات دستگاه تناسلی ارائه می دهد ، همچنین با در نظر گرفتن تظاهرات سیستمیک. هر نقاشی با یک افسانه توصیفی و آموزنده ارائه می شود و تمام اطلاعات مربوط به آن را در اختیار خواننده قرار می دهد. علاوه بر این ، هر فصل با یک متن توضیحی و مقدماتی آغاز می شود که جنبه های اصلی بیماری مانند اتیو پاتوژنز را پوشش می دهد. تظاهرات بالینی ؛ تشخیص بالینی ، آزمایشگاهی و افتراقی ؛ درمان و پیشگیری

[ad_2]

read more