خرید کتاب اعتماد به نفس بیش از حد در SME ها: مفاهیم ، حوزه ها و کاربردها

[ad_1]

این کتاب نمای کلی از نقش اعتماد به نفس بیش از حد در شرکت های کوچک را ارائه می دهد و بررسی می کند که چگونه قضاوت مغرضانه و تصمیم گیری می تواند بر عملکرد تجاری تأثیر بگذارد. اگرچه ساخت اعتماد به نفس به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است ، اما هنوز هیچ بررسی منظمی درباره نقش آن در SME ها انجام نشده است. این مطالعه با بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط کارآفرینان ، راه حل های روشنی در مورد چگونگی بهبود دقت در تجارت ، کاهش سرمایه گذاری های بد و جلوگیری از ورشکستگی ارائه می دهد. با ارائه تجزیه و تحلیل تجربی از اعتماد به نفس بیش از حد در صنعت ورزش ، این کتاب جدید نه تنها مورد توجه دانشمندان تجارت و مشاغل کوچک ، بلکه مدیران ورزشی نیز خواهد بود.

[ad_2]

read more