خرید کتاب اعتماد و اعتبار سیستم های مدیریت: چشم انداز تجارت الکترونیکی

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای بر اصول اساسی اعتماد و اعتبار سیستم در تجارت الکترونیکی است. این روشهای اصلی موجود را ارائه می دهد و ارزیابی آنها را از نظر مدیریت ارائه می دهد. این کتاب بدون ایجاد سردرگمی خواننده با جزئیات فنی غیرضروری ، به توصیف محیط فناوری مورد نیاز می پردازد. یک نقشه راه برای اجرا در سطوح استراتژیک و تاکتیکی و همچنین راهنمایی در مورد پیوند دادن مدیریت اعتماد و اعتبار به سیستم های اطلاعاتی موجود ارائه می دهد. استانداردها و راه حل های موجود ، مانند سیستم های توصیه ، خدمات وب ، فن آوری های معنایی و فناوری های کلان داده ، برای جلوگیری از اقدامات مخل استفاده از ارزیابی های غلط ، هویت های جعلی و سایر نگرانی های امنیتی در متن قرار داده شده اند. با نگاهی به تحولات اخیر و آینده این کتاب نتیجه گیری می کند.

[ad_2]

read more