خرید کتاب افزایش بافت نرم: اصول و عمل

[ad_1]

در سالهای اخیر ، ناحیه تقویت بافت نرم به سرعت گسترش یافته است. تفاوت این کتاب با سایر آثار در این زمینه از این جهت است که به طور خاص طراحی شده است تا یک راهنمای کاربردی با کاربرد آسان باشد. پس از یک بحث مقدماتی قابل توجه در مورد آناتومی بالینی و مناطق خطرناک ، اطلاعاتی در مورد انواع پرکننده های پوستی و تکنیک های تزریق موجود ارائه می شود. سپس استفاده از پرکننده های پوستی برای زیبایی و روش های صورت در سایر قسمت های بدن به طور کامل بررسی می شود. با انعکاس تغییر پارادایم در این زمینه ، پیشرفته ترین تکنیک ها برجسته می شوند. علاوه بر این ، عوارض احتمالی به طور مفصل اما مختصر بحث شده است. متن با طرح های رنگی و تصاویر آموزنده تکمیل شده است. تقویت بافت نرم: اصول و تمرینات برای پزشکان مبتدی و باتجربه مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more