خرید کتاب افسانه رباخوار یهودی قرون وسطایی: جلد دوم

[ad_1]

این کتاب روایت متعارف تاریخی را که در آن یهودیان قرون وسطی به عنوان وام دهندگان پول که نقش مهمی اقتصادی در اروپا دارند به تصویر کشیده است. در حالی که جلد اول سیر تحول روایت را در قرن نوزدهم و بیستم دنبال می کند و با مطالعه عمیق آن درباره یهود انگلیس رد می شود ، جلد دوم به اهمیت انحلال روایت یهود برای تاریخ اروپا می پردازد. وی این مطالعه را از انگلستان به شمال فرانسه ، مدیترانه و اروپای مرکزی گسترش داده و روش های تاریخ حقوقی ، فرهنگی و مذهبی را در کنار تاریخ اقتصادی به کار می گیرد. در هر فصل تفسیرهای جدیدی از مضامین کلیدی مانند کارزار رباخواری مسیحیان ، انقلاب تجاری و اقتصاد هدیه / سود ارائه می شود تا نشان دهد که چگونه تعریف مجدد تاریخ یهود منجر به کشفیات جدید در تاریخ اروپا می شود.

[ad_2]

read more