خرید کتاب اقتصاد اسلامی: ثبات ، بازارها و کمک های مالی

[ad_1]

این کتاب به بررسی مباحث تجربی معاصر در اقتصاد اسلامی می پردازد. این کار با توصیف روند فعلی اقتصاد اسلامی ، شناسایی خلأهای موجود در تحقیقات تجربی آغاز می شود. سپس نقش نهادها در رشد اقتصادی کشورهای اسلامی و جنبه های مالی اقتصاد اسلامی را مورد بحث قرار می دهد. این مشکلات بدهی و رشد و همچنین ابزارهای مدیریت پولی در اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. این مقاله تجارت بین رشد و ثبات را تحلیل می کند و در پایان با بحث در مورد زکات و وقف به عنوان انگیزه ای برای رشد نتیجه می گیرد.

[ad_2]

read more