خرید کتاب اقتصاد جدید برزیل: انتقال پویا به آینده

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده شامل شرح مفصل تاریخی ، آماری و نهادی اقتصاد فعلی برزیل و ساختار اقتصادی قبلی ناشی از آن است. در این مقاله نیروهای اقتصادی و فرهنگی نهادی که به توسعه کنونی اقتصاد برزیل شکل می دهند ، بررسی شده و در مورد چگونگی تأثیر آنها بر پیشرفت آینده بحث شده است. این فصل ها با هم تصویری از پیامدهای بین المللی تبدیل برزیل به یک قدرت بزرگ اقتصادی جهانی را تشکیل می دهند. مباحث مورد بحث شامل رشد و انقباض صنعت ، رونق مصرف و بحران مالی ، رشد پایدار مالی و مدیریت بدهی عمومی ، تکامل سیاست ضد انحصاری و خصوصی سازی شرکت های دولتی و موارد دیگر است. دانشمندان و محققان از BRICS و آمریکای لاتین و کارائیب این مواد را علاوه بر ارزشمند در تحقیقات خود پیدا خواهند کرد.

[ad_2]

read more