خرید کتاب اقتصاد کلان سیستم های تولیدی: رویکردی برای ارزیابی

[ad_1]

این کتاب مفاهیم اساسی سیستم های تولیدی را معرفی می کند و چندین روش برای ارزیابی این سیستم ها ارائه می دهد. روشهای مربوط به اقتصاد کلان تعمیم یافته و مبانی نظری ساخت سازگاری کلان اقتصادی توضیح داده شده است. این کتاب مدل سازگاری کلان اقتصادی را ارائه می دهد که ابزاری را در قالب اقتصاد کلان پیشنهاد می کند. نویسندگان یک روش برای استخراج شاخص جدید سازگاری کلان اقتصادی ارائه می دهند که به شرکت های تولید کننده اجازه می دهد پیشرفت خود را در اجرای تکنیک های اقتصاد کلان ارزیابی و ردیابی کنند.

[ad_2]

read more