خرید کتاب اقلیت ها و رسانه ها: تولیدکنندگان ، صنایع ، مخاطبان

[ad_1]

این کتاب رابطه بین اقلیت های قومی و مردم بومی و رسانه ها در استرالیا را بررسی می کند. این کتاب بر روی صدای اقلیت ها تمرکز دارد ، فراتر از فقط مطالعه نمایندگی و تعامل با تولیدکنندگان رسانه ، صنایع و مخاطبان اقلیت. با استفاده از مطالعات مختلف – از رسانه های بومی تا تولید انبوه توسط پناهندگان جوان – این فصل ها بر طیف کاملی از تجارب رسانه ای و شیوه های حاشیه نشین استرالیا تمرکز دارند. نکته مهم ، این کتاب فراتر از آزار و اذیت اقلیت های بومی و قومی توسط رسانه های جریان اصلی است ، اما همچنین به تحلیل توانمندسازی جوامعی می پردازد که از رسانه ها برای پاسخگویی ، مبارزه و غلبه بر نابرابری اجتماعی استفاده می کنند.

[ad_2]

read more