خرید کتاب اقلیم گفتگو: از تحقیق تا عمل روابط عمومی

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد جدید برای برقراری ارتباط در مورد تغییرات آب و هوا را توصیف می کند: پنج اصل اصلی تعامل عمومی که می تواند گفتمان تغییر آب و هوا را از حاشیه و به جریان اصلی هدایت کند. س ofال نحوه برقراری ارتباط با تغییرات آب و هوایی و افزایش آگاهی عمومی در کشورهای غربی با کربن بالا و پر کربن ، محققان ، پزشکان و مبارزان را بیش از دو دهه به خود مشغول کرده است. در این مدت ، پیشرفت محدودی داشته است. از نظر اجتماعی و فرهنگی ، تغییرات اقلیمی به عنوان استان یک گروه فعال اما فداکار باقی مانده است. مشارکت عمومی در دنده دوم گیر کرده است. با پوشش كل فاصله بين تحقيقات اوليه آكادميك و راهبردهاي مبارزاتي ، اين كتاب مربوط به دانشگاهيان ، مربيان ، فعالان ، ارتباطيان و پزشكان خواهد بود.

[ad_2]

read more