خرید کتاب الکترومیوگرافی کودکان: مفاهیم و کاربردهای بالینی

[ad_1]

این کتاب چگونگی انجام مطالعات هدایت عصب و الکترومیوگرافی در کودکان را شرح می دهد ، و فیزیولوژی و آناتومی مربوطه را که برای تشخیص مهم هستند ، توضیح می دهد. ارائه موارد مربوطه برای کمک به یادگیری گنجانده شده است ، و نویسندگان همچنین بر کاربرد عملی نتایج آزمایشات ، از جمله بحث در مورد بیماریهای عصبی عضلانی عمده که توسط الکترومیوگرافی تشخیص داده شده است ، تمرکز می کنند. الکترومیوگرافی کودکان: مفاهیم و کاربردهای بالینی برای ساکنان ، فن آوران و متخصصان مغز و اعصاب کودکان به عنوان یک راهنمای عملی و راهنمای معاینات در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

read more