خرید کتاب الگوریتم های مدل سازی برای زیست شناسی سیستم های محاسباتی:

[ad_1]

این کتاب وضعیت الگوریتم های هنری مورد استفاده برای شبیه سازی پویایی بیولوژیکی را توضیح می دهد. هر روش از نظر تئوری برای مجموعه ای از موارد شبیه سازی ارائه و اعمال می شود. با شروع الگوریتم های اساسی مدل سازی ، این کتاب همچنین تکنیک های پیشرفته تری را ارائه می دهد که از تأخیر ، گسترش فضایی یا مبتنی بر استراتژی های مدل سازی ترکیبی پشتیبانی می کند. این یک منبع آفلاین با ارزش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پزشکان علوم کامپیوتر ، زیست شناسی و بیوانفورماتیک است. … پیوست اصول ریاضیات را شامل می شود و نویسندگان در هر فصل بخشهایی را برای مطالعه بیشتر در نظر گرفته اند.

[ad_2]

read more